PRINUDNA UPRAVA U JABUCI???

S obzirom na činjenicu da Skupština MZ Jabuka ne funkcioniše i na činjenicu da ne postoji zainteresovanost da se Jabuka predstavi na Internetu, sajt www.jabuka.org.rs i kao i Facebook profil do daljeg neće raditi. 

 
Jabuka, 07.04.2013.g.